Blog

Tableau nâng cao với ứng dụng cùng với báo cáo tài chính

1 đánh giá
999,000đ Giá gốc 3,000,000đ

Tableau nâng cao với thực hành cùng báo cáo tài chính - Preparing Profit & Loss Statement (Bảng lãi lỗ): Sử dụng dữ liệu từ nguồn tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận để tạo các biểu đồ cột hoặc đồ thị …

Nội dung file
Nhóm Khóa học
Tableau nâng cao
Sản xuất
Hebum Team
Tác giả
Hebum
Có sẵn
Còn bán
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tableau nâng cao với thực hành cùng báo cáo tài chính

- Preparing Profit & Loss Statement (Bảng lãi lỗ): Sử dụng dữ liệu từ nguồn tài chính như doanh thu, chi phí, lợi nhuận để tạo các biểu đồ cột hoặc đồ thị đường thể hiện các chỉ số tài chính quan trọng.
- Preparing Balance Sheet (Bảng cân đối kế toán): Sử dụng dữ liệu về tài sản, nợ và vốn để tạo biểu đồ vòng (pie chart) hoặc bảng thể hiện cân đối tài khoản.
- Preparing Cash Flow Statement (Bảng lưu chuyển tiền mặt): Dùng thông tin về tiền mặt đầu vào và đầu ra, thu nhập từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và hoạt động tài chính để tạo ra biểu đồ hoặc bảng thể hiện lưu chuyển tiền mặt.
- Preparing Statement of Changes in Equity (Bảng biến động vốn chủ sở hữu): Sử dụng dữ liệu về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận tích lũy để tạo biểu đồ thể hiện sự biến động của vốn chủ sở hữu theo thời gian.
- Calculating Financial Ratios (Tính toán các chỉ số tài chính): Sử dụng các công thức để tính toán các chỉ số tài chính như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, tỷ lệ nợ nần...và thể hiện chúng trong Tableau.
- Analyzing Financial Data (Phân tích dữ liệu tài chính): Sử dụng các tính năng của Tableau để phân tích xu hướng, so sánh dữ liệu tài chính qua các biểu đồ, bảng và kết hợp nhiều loại dữ liệu khác nhau.
- Preparing Financial Dashboards (Tạo bảng điều khiển tài chính): Tạo các bảng điều khiển tương tác thể hiện tổng quan về tình hình tài chính với các biểu đồ, bảng và thông tin cụ thể để người dùng dễ dàng theo dõi và hiểu thông tin.

yes Tableau giúp kết hợp, phân tích và hiển thị dữ liệu tài chính một cách mạch lạc và dễ hiểu, từ đó giúp các nhà quản lý và quyết định kinh doanh có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính và chiến lược phát triển doanh nghiệp của họ.

laugh Các nhà kế toán và chuyên gia tài chính phải chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính và dữ liệu tài chính hầu hết mỗi ngày. Nhưng phân tích dữ liệu hiện đại yêu cầu các chương trình máy tính tinh vi để xử lý lượng lớn dữ liệu và khám phá thông tin ẩn trong dữ liệu này.

cheeky Đó chính là nội dung của khóa học này! Bạn sẽ học cách sử dụng chương trình phân tích dữ liệu và thông tin kinh doanh mạnh mẽ nhất, chuẩn bị các báo cáo tài chính và thực hiện phân tích để khám phá các mô hình ẩn trong dữ liệu.

Tableau là gì:

yes Tableau là một trong những công cụ Thông tin kinh doanh hàng đầu. Nếu bạn cần phân tích dữ liệu, Tableau là một trong những phần mềm dễ nhất, toàn diện nhất và được công nhận nhất.

Ai nên học Tableau:

Bất kỳ ai cần phân tích dữ liệu!

Ai nên tham gia khóa học này:

Quản lý Tài chính
Kiểm soát Tài chính
Kế toán viên và Sổ sách viên
Sinh viên Kế toán, Sổ sách kế toán và Tài chính

Chủ đề bao gồm:

Giới thiệu cơ bản về cấu trúc cơ sở dữ liệu
Giới thiệu về Tableau
Chuẩn bị phân tích cơ bản và trực quan hóa trong Tableau
Chuẩn bị Bảng Lãi Lỗ
Chuẩn bị Bảng Cân Đối Kế Toán
Chuẩn bị Bảng Lưu Chuyển Tiền Mặt
Chuẩn bị Báo Cáo Biến Động Vốn Chủ Sở Hữu
Tính toán các Chỉ số Tài chính chính
Chuẩn bị Bảng Điều Khiển Tài Chính

Điều kiện tiên quyết:

- Kiến thức cơ bản về báo cáo tài chính và các chỉ số tài chính là cần thiết cho khóa học này.

- Không cần kiến thức về Tableau.

Giới thiệu về giáo viên:

Tôi đã triển khai Phần mềm Kế toán, ERP và Phần mềm Phân tích Dữ liệu tại các tổ chức khác nhau và có chuyên môn về biến đổi tài chính. Tôi đã thành lập một trung tâm ngoại giao cho các công ty Kế toán tại Mỹ và Anh và hiện đang làm việc trên dự án khởi nghiệp tự động hóa sổ sách.

Đối tượng của khóa học này

Các chuyên gia Tài chính
Người điều hành Tài chính
Giám đốc Tài chính
Kế toán viên, Sổ sách viên và Nhà phân tích Tài chính
Sinh viên Kế toán, Sổ sách kế toán và Tài chính
Nhà phân tích Dữ liệu
Nhà phân tích Kinh doanh
Nhà đầu tư và nhà phân tích thị trường chứng khoán

 

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung khoá học        


    I. Giới thiệu khóa học    
        1.1. Học được gì từ khóa học này ?
        1.2. Cài đặt tableau và down tài liệu
    II. Khám phá dữ liệu    
        2.1. Tìm hiểu về dữ liệu và nên đọc quyển sách nào ?
        2.2. Kết nối dữ liệu trên tableau và load và modeling dữ liệu
    III. Chuẩn bị dữ liệu và làm báo cáo lãi lỗ    
        3.1. Trực quan báo cáo lãi lỗ theo dạng bảng trong tableau
        3.2. Sử dụng slicer trong tableau
        3.3. Tính các chỉ số Gross profit, Net Profit, Operating profit, PBIT trong tableau
        3.4. Cách trực quan dữ liệu lên dashboard trong tableau
    IV. Tính toán công thức báo cáo lãi lỗ trong tableau    
        4.1. Tính toán doanh thu hay sales trong tableau
        4.2. Tính toán gross sale - lợi nhuận gộp trong tableau
        4.3. Tính toán Net profit - lợi nhuận sau thuế trong tableau
        4.4. Tính toán Operating profit - lợi nhuận hoạt động trong tableau
        4.5. Tính toán EBITDA trong tableau
        4.6. Tính toán PBIT trong tableau
        4.7. Tính toán Gross profit Margin, Net profit margin, Marketing expenses trong tableau
        4.8. Review toàn bộ các chỉ số trong bảng báo cáo lãi lỗ với Tableau
    V. Vẽ biểu đồ và kể câu chuyện báo cáo lãi lỗ trên tableau    
        5.1. Biểu đồ Bar chart Sales - Gross profit - Net Profit trong tableau
        5.2. Biểu đồ Area chart Sales - Gross profit - Net Profit trong tableau
        5.3. Biểu đồ Area chart Sales và marketing trong tableau
        5.4. Combo chart Sales - Gross Profit - Net Profit Margin trong tableau
        5.5. Kể câu chuyện báo cáo lãi lỗ qua chức năng dashboard trong Tableau
    VI. Sử dụng tableau để làm bảng cân đối kế toán    
        6.1. Bảng cân đối kế toán là gì ?
        6.2. Bảng cân đối kế toán dạng bảng trong tableau
        6.3. Bảng cân đối kế toán với chỉ số tài sản (assets) trong tableau
        6.4. Bảng cân đối kế toán với chỉ số inventory (kho), tiên phải thu (Receiption cash) trong tableau
        6.5. Bảng cân đối kế toán chỉ số nợ và vốn trong tableau
    VII. Cách chỉ số quan trong trong báo cáo tài chính với Tableau    
        7.1. Financial management và Risk management / Chỉ số quản trị tài chính và quản trị rủi ro trong tableau
        7.2. Các chỉ số thanh khoản và chỉ số hiệu quả hoạt động trong tableau
    VIII. Kể câu chuyện báo cáo bảng cân đối kế toán với chức năng dashboard trong tableau    
        8.1. Sử dụng chức năng dashboard làm bảng cân đối kế toán trên tableau
        8.2. Dùng chart để vẽ các chỉ số DEBT - EQUIT - GEARING
        8.3. Dùng chart để vẽ các chỉ số Total Assets vs Asset turnover
        8.4. Dùng Chart để vẽ các chỉ số Working capital với sales
        8.5. Dùng chart để vẽ  các chỉ số Receivable - Inventory - Working capital to sales
    IX. Chuẩn bị và trực quan hóa dữ liệu báo cáo dòng tiền trên tableau    
        9.1. Cash flow là gì ?
        9.2. Báo cáo dòng tiền trên tableau
        9.3. Kể câu chuyện báo cáo dòng tiền bằng chức năng dashboard trên tableau
    X. Chuẩn bị và trực quan hóa dữ liệu báo cáo biến động vốn chủ trên tableau    
        10.1. Báo cáo biến động vốn chủ là gì ?
        10.2. Báo cáo biến động vốn chủ trên tableau 
    XI. Sử dụng chức năng story trong tableau    
        11.1. Kể câu chuyện báo cáo tài chính và sử dụng chức năng STORY trên tableau
    XII. Kết thúc bài    
        12.1. Tổng hợp kiến thức đã học và báo cáo tài chính khi sử dụng công cụ tableau

HỖ TRỢ        
    👉 Website: ✅ https://hebum.com.vn/education/page-listing-grid-education/
    👉 Youtube: ✅ https://www.youtube.com/channel/UC_c7ls5oW_WWk5HkTlmCc-Q
    👉 Facebook: ✅ https://www.facebook.com/groups/476004157419242/?ref=share_group_link
    👉 Tiktok: ✅ https://www.tiktok.com/@hebumai
    👉 Zalo: ✅ https://zalo.me/g/tbkhgu447
    👉 Hỗ trợ: ✅ Group zalo
    👉 Số điện thoại: ✅ 0947.841.045

HEBUM TEAM DATA, FINANCE, SUPPLY CHAIN, MARKETING

heart Hebum Team chuyên cung cấp các dịch vụ sản phẩm file, khóa học, tư vấn AOP, system, ERP cho các cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

heart Chúng tôi hiện đang cung cấp các khóa học và dịch vụ gồm:

enlightened Sản phẩm file (Business Intelligence, Business Analytics)
wink Khóa học (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
wink Combo file (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
wink Blog của Hebum Team
wink Trang chủ: https://hebum.com.vn
wink Gọi ngay: 0947841045
wink https://www.youtube.com/@hebumhocdatapowerbi
wink https://www.tiktok.com/@hebumai

TÁC GIẢ

Viết nhận xét của bạn


Tính năng nỗi bật:
Nhận xét của bạn:

Bạn phải đăng nhập để có thể viết bình luận. Đăng nhập


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

1 Nhận xét
23-04-24
Cảm ơn thầy

Khóa tài chính khá hay dù e ko biết gì nhưng có thể học và cảm thụ nó

Các sản phẩm khác Tableau nâng cao

Cảm ơn bạn đã quan tâm.