Blog

Power bi ứng dụng - Case study 3: Xây dựng báo cáo tài chính nâng cao và ứng dụng cho nhiều loại báo cáo khác tại doanh nghiệp Việt Nam

1 đánh giá
999,000đ Giá gốc 3,000,000đ

Power bi ứng dụng - Case study 3: Xây dựng báo cáo tài chính nâng cao và ứng dụng cho nhiều loại báo cáo khác tại doanh nghiệp Việt Nam Để trở thành chuyên gia trong việc tạo ra báo cáo tài ch&i…

Nội dung file
Nhóm Khóa học
Power bi ứng dụng
Sản xuất
Hebum Team
Tác giả
Hebum
Có sẵn
Còn bán
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Power bi ứng dụng - Case study 3: Xây dựng báo cáo tài chính nâng cao và ứng dụng cho nhiều loại báo cáo khác tại doanh nghiệp Việt Nam

Để trở thành chuyên gia trong việc tạo ra báo cáo tài chính toàn diện và ấn tượng trong Power BI, bạn cần học và thực hành theo các bước sau:

1. Tạo Báo cáo Tài chính Toàn diện:

- Nắm vững việc tạo báo cáo tài chính đầy đủ thông tin và chi tiết.
Sử dụng Power BI để hiển thị các chỉ số quan trọng và thông tin cốt lõi một cách rõ ràng và dễ hiểu.
- Tối ưu và Mô hình Hóa Dữ liệu Tài chính cho Power BI:

- Hiểu và áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa và mô hình hóa dữ liệu để làm cho dữ liệu dễ sử dụng và dễ hiểu hơn trong Power BI.
- Tinh chỉnh dữ liệu để phản ánh chính xác các thông tin tài chính cần thiết.


2. Khám Phá Khả năng Trực quan hóa Dữ liệu Tài chính:

- Tìm hiểu và áp dụng các phương pháp trực quan hóa đa dạng để biểu diễn các chỉ số tài chính một cách sáng tạo và ấn tượng.
- Tạo các biểu đồ và đồ thị phù hợp với dữ liệu tài chính để hiển thị thông tin một cách hấp dẫn và động.


3. Sử dụng Đúng Chức năng DAX trong Báo cáo:

- Hiểu và áp dụng các chức năng DAX chính xác trong báo cáo để phân tích dữ liệu một cách tối ưu.
- Kết hợp các chức năng DAX để thực hiện phân tích dữ liệu chính xác và chi tiết.
Áp dụng Công Thức DAX Nâng Cao:

- Thực hiện các công thức DAX nâng cao để giải quyết các tính toán phức tạp, nâng cao khả năng giải quyết vấn đề của bạn.
 

4. Tạo Báo cáo Tài chính Tự động Hóa và Chi Tiết:

- Phát triển kỹ năng tạo ra các báo cáo tài chính chi tiết, hoàn toàn tự động để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất làm việc.
 

5. Quản lý Dữ liệu từ Nhiều Bảng trong Một Mô hình và Sử dụng Công Thức DAX Nâng Cao:

- Học cách quản lý dữ liệu từ nhiều bảng trong một mô hình trong Power BI.
- Sử dụng các kết hợp công thức DAX nâng cao để giải quyết các tính toán cụ thể.


Khoá học Power BI dành cho ai
- Các nhà phân tích tài chính muốn tận dụng Power BI để tạo ra báo cáo tài chính linh hoạt và chi tiết:

- Họ có thể mong muốn sử dụng Power BI để tạo ra các báo cáo tài chính động, biểu diễn dữ liệu tài chính một cách trực quan và dễ hiểu.
- Chuyên gia dữ liệu mong muốn nâng cao kỹ năng của mình với các tính năng và kỹ thuật nâng cao của Power BI:

- Họ có thể mong muốn học và thực hành các kỹ thuật tiên tiến trong Power BI để hiểu rõ hơn về cách làm việc với dữ liệu tài chính.
- Những người yêu thích tin tức kinh doanh quan tâm đến việc tối ưu và mô hình hóa dữ liệu tài chính trong Power BI:

- Họ có thể mong muốn khám phá cách sử dụng Power BI để mô hình hóa dữ liệu tài chính, tạo ra các báo cáo thông tin chất lượng cao và có ý nghĩa.


Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính và kế toán muốn tự động hóa các quy trình báo cáo của họ:

- Họ muốn áp dụng Power BI để tạo ra các báo cáo tài chính tự động hóa, tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc.
- Mọi người quan tâm đến việc khám phá và trực quan hóa dữ liệu tài chính một cách có ý nghĩa và ấn tượng bằng Power BI:

- Bất kỳ ai quan tâm đến việc sử dụng Power BI để khai thác thông tin từ dữ liệu tài chính và tạo ra các báo cáo có tầm nhìn rõ ràng và sáng tạo.
 

NỘI DUNG CHÍNH

I. Giới thiệu khóa học    
    1.1. Học được gì từ khóa học này ?
II. Khám phá dữ liệu    
    2.1. Download tài liệu khóa học và những quyển sách nên đọc báo cáo tài chính
    2.2. Extract - Tranform - Load dữ liệu
    2.3. Kiểm tra dữ liệu extract - tranform - load
    2.4. Mô hình dữ liệu
    2.5. Ghép nhiều bảng với nhau bằng công thực Dax SUMMARIZE giống group by trong excel
    2.6. Công thức Dax khó đầu tiên và tóm tắt nội dung bài học
III. Báo cáo lãi lỗ - Income Statement    
    3.1. Báo cáo Lãi lỗ số Actual và số Last Year (Cũng gần giống số AOP/AP)
    3.2. Các chỉ số quan trọng với báo cáo lãi lỗ
    3.3. Trực quan hóa dữ liệu
    3.4. Hiển thị các chỉ số con lại với báo cáo lãi lỗ
    3.5. Hàm DAX hay nhất và khó nhất với báo cáo lãi lỗ hợp với các báo cáo tại các doanh nghiệp Việt Nam
    3.6. Trực quan hóa dữ liệu với báo cáo lãi lỗ
IV. Bảng cân đối kế toán    
    4.1. Công thức Dax cơ bản với bảng cân đối kế toán
    4.2. Công thức Dax nâng cao với bảng cân đối kế toán
    4.3. Trực quan hóa dữ liệu với bảng cân đối kế toán
V. Báo cáo dòng tiền    
    5.1. Công thức Dax cơ bản với báo cáo dòng tiền
    5.2. Công thức Dax nâng cao với báo cáo dòng tiền
    5.3. Trực quan hóa dữ liệu với báo cáo dòng tiền
VI. Báo cáo tuổi nợ phải thu ảnh hưởng đến doanh nghiệp    
    6.1. Lý thuyết về bảng cân đối tuổi nợ
    6.2. Bảng cân đối kế toán dòng tiền phải thu công thức DAX
    6.3. Bảng cân đối kế toán dòng tiền phải thu và trực quan sao cho đẹp đi đòi nợ dễ dàng
VII. Trực quan chỉ số liên quan đến chi thiết tài chính    
    7.1. Financial Details
VIII. Báo cáo doanh thu và khách hàng chiều sâu    
    8.1. Doanh thu và khách hàng chi tiết với DAX
    8.2. Doanh thu và khách hàng trực quan hóa
IX. Tổng kết    
    9.1. Trực quan hóa kết thúc và tóm tắt lại bài học

 

HEBUM TEAM DATA, FINANCE, SUPPLY CHAIN, MARKETING

heart Hebum Team chuyên cung cấp các dịch vụ sản phẩm file, khóa học, tư vấn AOP, system, ERP cho các cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

heart Chúng tôi hiện đang cung cấp các khóa học và dịch vụ gồm:

enlightened Sản phẩm file (Business Intelligence, Business Analytics)
wink Khóa học (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
wink Combo file (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
wink Blog của Hebum Team
wink Trang chủ: https://hebum.com.vn
wink Gọi ngay: 0947841045
wink https://www.youtube.com/@hebumhocdatapowerbi
wink https://www.tiktok.com/@hebumai

TÁC GIẢ

Viết nhận xét của bạn


Tính năng nỗi bật:
Nhận xét của bạn:

Bạn phải đăng nhập để có thể viết bình luận. Đăng nhập


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

1 Nhận xét
23-04-24
Khóa qua hay có thể áp dụng toàn bộ doanh nghiệp cách tính như thấy nói

Cảm ơn thầy nhé bữa giờ e bí quá. Với có thầy hướng dẫn nhiệt tình nữa nên e đã làm ra nhiều thứ

Các sản phẩm khác Power bi ứng dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm.