Blog

Power bi ứng dụng - Case study 2: Xây dựng báo cáo tài chính cơ bản với dân kế toán

1 đánh giá
999,000đ Giá gốc 2,000,000đ

Power bi ứng dụng - Case study 2: Xây dựng báo cáo tài chính cơ bản với dân kế toán I. Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI tại HebumTeam - Cung cấp những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất để sử dụng Power BI xây b&…

Nội dung file
Nhóm Khóa học
Power bi ứng dụng
Sản xuất
Hebum Team
Tác giả
Hebum
Có sẵn
Còn bán
CHI TIẾT SẢN PHẨM

Power bi ứng dụng - Case study 2: Xây dựng báo cáo tài chính cơ bản với dân kế toán

I. Mục tiêu khóa học Microsoft Power BI tại HebumTeam
- Cung cấp những kiến thức cơ bản và quan trọng nhất để sử dụng Power BI xây báo cáo phân tích theo nhu cầu doanh nghiệp
- Cung cấp những cập nhật mới nhất về Power BI và được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc 24/7 trong suốt quá trình học
- Hướng dẫn sử dụng Power BI cho học viên ở mọi cấp độ, mọi ngành nghề công việc và không đòi hỏi bất kỳ kinh nghiệm hay kiến thức trước đó về Power BI

II. Bạn nhận được gì sau khoá học
- Nắm vững kiến thức cơ bản, thuật ngữ, khái niệm và cách sử dụng Power BI
- Nắm vững các tính năng của Power Query để trích xuất, làm sạch, và chuẩn hoá dữ liệu
- Nắm vững cách xây dựng mô hình dữ liệu và hàm tính DAX để tính các chỉ số, KPI và so sánh trên các trục phân tích
- Thực hành trực quan hoá dữ liệu với Power BI để xây dựng báo cáo chuyên nghiệp theo nhu cầu doanh nghiệp
- Nắm vững cách chia sẻ báo cáo và các tính năng tương tác trên Power BI Service

III. Các chỉ số liên quan
a. Lập bảng cân đối kế toán
Chuẩn bị dữ liệu cho bảng cân đối kế toán
Xóa bộ lọc cấp độ trực quan khỏi Bảng cân đối kế toán
Trực quan hóa dữ liệu bằng Biểu đồ Donut
Trực quan hóa dữ liệu bằng Treemap
Tính toán Tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn hoặc tỷ lệ thanh khoản hiện tại
Tính toán Quick Ratio hoặc Acid Test Ratio
Gearing Ratio hoặc Leverage Ratio
b. Chỉ số tài chính
Tính toán Asset turnover
Tính toán  Return on Capital Employed
Tính toán ROE - Return on Equity
Tính toán chỉ số Interest Cover
Tính toán Receivables Collection Period
Tính toán Payables Payment Period
Tính toán Inventory turnover period
c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Sửa đổi Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp
Xác định cấu trúc dòng tiền trong dữ liệu
Tìm hiểu trường ValueType trong cấu trúc báo cáo
Nhập cấu trúc báo cáo vào Power BI & Lập mô hình nó bằng dữ liệu
Lập cấu trúc báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Tính toán các giá trị báo cáo lưu chuyển tiền tệ
d. Báo cáo biến động vốn chủ sở hữu
Sửa đổi thay đổi vốn chủ sở hữu và xác định cấu trúc dữ liệu
Tính toán giá trị cho báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
IV. Khoá học Power BI dành cho ai
- Nhân viên và chuyên viên nghiệp vụ đến từ mọi lĩnh vực: marketing, kinh doanh, hành chính, nhân sự,...
- Đội ngũ quản lý và chủ doanh nghiệp cần đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp và kịp thời bằng Power BI
- Sinh viên và học sinh có nhu cầu tìm hiểu & nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu để chuẩn bị cho công việc
- Bất cứ ai có nhu cầu trau dồi kiến thức hoặc đang định hướng phát triển sang mảng phân tích dữ liệu

NỘI DUNG CHÍNH

Nội dung khoá học wink

I. Giới thiệu khóa học
1.1. Giới thiệu về khóa học
1.2. Hướng dẫn cài đặt power bi
1.3. Tìm hiều về dữ liệu khóa học

II. Báo cáo doanh số
1.4.1. Tính toán doanh thu
1.4.2. Trực quan dữ liệu với bảng Matrix
1.4.3. Drilling up và drilling down của dữ liệu
1.4.4. Doanh thu bán hàng theo biểu đồ line
1.4.5. Doanh thu bán hàng sử dụng slicer

III. Báo cáo lãi lỗ
2.0. Tìm hiểu về báo cáo lãi lỗ
2.1. Chuẩn bị dữ liệu cho báo cáo lãi lỗ
2.2. Tính toán các chỉ số Gross profit, EBITDA, OperationProfit (EBIT), PBIT và Net profit
2.3. Cách sử dụng báo cáo KPI trong báo cáo lãi lỗ
2.4. Dùng biểu đồ Bar và sử dụng slicer trong báo cáo lãi lỗ
2.5. Những lưu ý về báo cáo lãi lỗ

IV. Dùng DAX trong báo cáo lãi lỗ
3.1. Báo cáo vùng quốc gia
3.2. Sử dụng hàm SUM trong DAX
3.3. Tính toán các chỉ số báo cáo lãi lỗ: Gross profit, EBITDA, OperationProfit (EBIT), PBIT và Net profit
3.4. Trực quan dữ liệu các chỉ số trên báo cáo lãi lỗ

V. Báo cáo bảng cân dối kế toán
4.1. Ý nghĩa và hiểu về bảng cân đối kế toán
4.2. Tính các công thức dax trên bảng cân đối kế toán
4.3. Trực quan hóa bảng cân đối kế toán
4.4. Tóm tắt nội dung và ý nghĩa khi trực quan hóa bảng cân đối kế toán

VI. Nhật ký chung
5.1. Giới thiệu và hiểu về nhật ký chung là gì ?
5.2. Lập bảng nhật ký chung

VII. Bảng cân đối phát sinh
6.1. Giới thiệu và hiểu về bảng cân đối phát sinh
6.2. Lập bảng cân đối phát sinh

VIII. Báo cáo dòng tiền
7.1. Giới thiệu và hiểu về báo cáo dòng tiền
7.2. Lập báo cáo dòng tiền

IX. Báo cáo vôn chủ sở hữu
8.1. Giới thiệu và hiểu về báo cáo vốn chủ sở hữu
8.2. Lập bảng báo cáo vốn chủ sở hữu

X. Tổng kết    
9.1. Kết thúc và tóm tắt lại bài học

 

HEBUM TEAM DATA, FINANCE, SUPPLY CHAIN, MARKETING

heart Hebum Team chuyên cung cấp các dịch vụ sản phẩm file, khóa học, tư vấn AOP, system, ERP cho các cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam

heart Chúng tôi hiện đang cung cấp các khóa học và dịch vụ gồm:

enlightened Sản phẩm file (Business Intelligence, Business Analytics)
wink Khóa học (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
wink Combo file (Finance, supply chain, marketing, ERP, system management...)
wink Blog của Hebum Team
wink Trang chủ: https://hebum.com.vn
wink Gọi ngay: 0947841045
wink https://www.youtube.com/@hebumhocdatapowerbi
wink https://www.tiktok.com/@hebumai

TÁC GIẢ

Viết nhận xét của bạn


Tính năng nỗi bật:
Nhận xét của bạn:

Bạn phải đăng nhập để có thể viết bình luận. Đăng nhập


ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

1 Nhận xét
23-04-24
Khóa khá hay nói hết tách cách làm báo cáo từ bảng biểu đến vẽ trực quan

DAX cũng khá hay nữa

Các sản phẩm khác Power bi ứng dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm.